Teek

 

Teken bij hond of kat.Teken zuigen bloed bij zoogdieren en tekenbeten kunnen ontstekingen of abcessen veroorzaken.
Teken zijn daarnaast ook overbrengers van een groot aantal ziekten. De laatste jaren is er een duidelijke toename van het aantal teken en door teken overgebrachte ziekten bij mens en dier.
Hieronder kunt u meer vinden over de levenswijze van de teek en welke ziektes ze over kunnen brengen.

Cyclus van een teek

De teek doorloopt in zijn leven drie stadia, te weten, larve, nymfe en volwassen teek. Een volledige cyclus kan 2 tot 3 jaar duren, afhankelijk van de snelheid van verpoppen.In elk stadium moet een teek een bloedmaaltijd nuttigen, wil hij voldoende energie opgenomen hebben om tot een volgend stadium te kunnen verpoppen.

Larve

Larven komen uit tekeneieren, die door de volwassen teek gelegd worden. Larven zijn hele kleine teken, die normaal kleine zoogdieren als gastheer uitzoeken, maar ook mensen en onze huisdieren kunnen door larven besprongen worden. Larven zien we vooral in het voorjaar en het begin van de zomer.Kenmerkend voor een aanval van larven is dat je bij je kat of hond meerdere kleine teken vind in het voorjaar.

Nymfe

Nymfen zijn een soort tussenstadium. Is van de andere tekenstadia bekend dat zij een voorkeur hebben voor bepaalde zoogdieren (larven: vooral kleine zoogdieren, de volwassen teek, vooral herten en zwijnen), nymfen hebben juist helemaal geen voorkeur.Nymfen zien we vooral in het tweede deel van het voorjaar en het begin van de zomer. Ze zijn wat groter dan larven, maar weer kleiner dan de volwassen teek.

Volwassen teek

Dit stadium zien we vooral aan het einde van de zomer en het begin van de herfst.Volwassen teken zijn bij uitstek de grootste stadia. Na een bloedmaaltijd van een volwassen teek worden massaal eieren gelegd, waaruit het volgende seizoen nieuwe larven groeien.

Aanval van teek

Een teek kruipt in hoog gras of laag struikgewas en wacht daar op een mogelijke gastheer. Als een potentiële gastheer langskomt bespringt hij zijn gastheer, waarna hij zich na enkele uren op een geschikte plek vastbijt en vervolgens een bloedmaaltijd gaat nuttigen.Een teek blijft vervolgens enkele dagen zitten en vult zijn lichaam dan helemaal met bloed.Als een teek voldaan is, laat hij zich vallen, trekt zich terug om te verpoppen en na de verpopping begint het verhaal opnieuw.
Door teken overgebrachte ziektes.
We kennen 3 belangrijke ziekten bij honden en katten, die door teken overgebracht worden (we zeggen dan: de teek is de vector).
De ziekte van Lyme en Babesiosis zijn de belangrijkste in Nederland, daarnaast bestaat ook Ehrlichiosis, maar dit zien we vooral in Amerika en in de tropen.
Teken blijken, gezien hun al eeuwenlange parasitaire levenswijze ideale vectoren (transporteurs) van ziekten.
Nu is uit onderzoek bekend dat voor het overbrengen van deze ziekten het overgeven van de maaginhoud in de gastheer de manier is om deze ziektes over te brengen.
Verder is bekend dat een teek dat onder normale omstandigheden pas 48 uur na vasthechting doet.
Babesiosis
Dit is een door teken overgebrachte ziekte die in Nederland tot voor enkele jaren niet voorkwam en vooral in Frankrijk veel slachtoffers kan maken bij buitenlandse honden. D
e Babesia parasiet kan alleen door Dermacentor type teken overgebracht worden.
OP DIT MOMENT IS DE ZIEKTE OOK IN NEDERLAND!
We zien namelijk dat door de temperatuursstijging de Demacentor teek zich ook in Nederland vestigt.
De ziekte kenmerkt zich doordat een bloedparasiet zich massaal nestelt en vermenigvuldigt in de rode bloedcellen, waardoor deze cellen massaal kapot gaan en zuurstoftransport in het lichaam heel moeilijk wordt.
Als een hond regelmatig met deze parasiet in aanraking komt, is er niets aan de hond, want er wordt voldoende weerstand opgebouwd.
Nederlandse honden komen te weinig met deze parasiet in aanraking, waardoor na besmetting er massale vermenigvuldiging van deze parasiet optreedt met massale vernietiging van de rode bloedcellen.
Als een hond deze ziekte heeft, moeten er heel snel bloedtransfusies worden uitgevoerd, om snel het aantal rode bloedcellen te compenseren.
Verder moet de parasiet bestreden worden en dient schade aan lever en nieren voorkomen te worden (ten gevolge van de massale aanwezigheid van bloedkleurstof uit de rode bloedcellen, dat giftig is).
Een snelle behandeling door een dierenarts is dan ook noodzaak.
Voorkoming van de ziekte is dan ook veel belangrijker.
Dit kan door enting van de hond of door een goede tekenbestrijding.
Vraag ons om advies.
Lyme
De ziekte van Lyme is een langzaam verlopende ziekte die zowel bij mens als dier voor kan komen en die over gebracht wordt door teken.
Ook in Nederland komt de ziekte voor.
Alleen teken van het Ixodus type kunnen de ziekte van Lyme overbrengen.
Vooral bij mensen is dit een regelmatig voorkomende ziekte, met vaak een slepend verloop, omdat de diagnose lastig te stellen is. Als de diagnose vroeg genoeg gesteld wordt gevolgd door een juiste antibioticabehandeling, is de ziekte goed onder controle te brengen.Bij dieren komt de ziekte ook voor, maar na besmetting treden er hoogst zelden ziekteverschijnselen voor.
Bij de hond komen er per jaar komen tot zo’n tien ziektegevallen in Nederland voor, terwijl aan de andere kant bij zo’n 20 tot 40 % van de honden in Nederland antilichamen tegen lyme in het bloed aan te tonen is, met andere woorden, veel honden komen in aanraking met de ziekte, maar maar heel weinig honden worden er daadwerkelijk ziek van.
Bij katten is nog nooit een ziektegeval beschreven.

Ehrlichiosis
Ehrlichia Canis is een parasiet, die meerdere soorten bloedcellen van de hond als gastheer heeft.
In vergelijking met Babesia verloopt de ziekteprocessen bij Ehrlichia veel langzamer.
Er treedt massale nesteling van Ehrlichia parasieten in alle bloedcellen op, waardoor bloedarmoede, verhoogde bloedingsneiging en/of een tekort aan witte bloedcellen op kan treden.
Een hond met Ehrlichia infectie heeft vooral koorts, is lusteloos en vertoont waarschijnlijk wat bleke slijmvliezen.Ehrlichia is ook een ziekte die niet in Nederland voorkomt, maar vooral in wat warmere gebieden.
Het midden van Frankrijk is eigenlijk het meest noordelijke gebied waar de ziekte van zichzelf voorkomt.
Na besmetting met Ehrlichia verloopt de ziekte veel langzamer dan bij Babesia.
Hierdoor kan het enkele weken tot maanden duren, voordat een hond, die terugkomt uit een warmer gebied, ziek begint te worden.
Ehrlichia kan alleen bestreden worden door een goede tekenbestrijding.
Er bestaat geen vaccinatie tegen Ehrlichia.

Tekenbestrijding
Voor de bestrijding van teken bestaan twee belangrijke redenen.
Teken zijn in staat ziekten over te brengen.
Teken kunnen op de plek van vasthechting vervelende ontstekingen veroorzaken.
Daarnaast zijn er een hoop mensen die erg vies zijn van teken.Voor tekenbestrijding bestaan er meerdere mogelijkheden.
U kunt kiezen voor een tekenband of gebruik maken van Promeris (bij honden) of frontline (bij katten).
Daarnaast kunt u ook elke dag de hond of kat op teken controleren en de aanwezige teken verwijderen.
Dit is vooral bij langharige grote honden of onwillige honden of katten een bijna onmogelijke taak, vooral omdat het elke dag moet gebeuren!
Voor alle middelen geldt dat het vaak niet te voorkomen valt dat de teek vasthecht, maar dat voorkomen wordt dat de teek langer in leven blijft dan 48 uur.
Aangezien het na aanhechting langer dan 2 etmalen duurt voordat een teek ziektes over kan brengen (zie teek en ziektes) is het belangrijk dat een teek inderdaad binnen 48 uur verwijderd is of dood is.